Inici

Formació varis

Moviment orgànic i tècniques corporals aplicades a tot tipus de persones

Data límit per fer la inscripció: 23 de setembre de 2017

Dia: Del 14 de octubre de 2017 al 7 de juliol de 2018

Horari: Dissabtes de 16 a 20h i diumenges de 10 a 14h

Escola/espai: La Salamandra

Organitzador: ALFA INSTITUT - MOVIMIENTO Y EXPRESION

Lloc: Calle Burgos 55 · 08014 BARCELONA (Barcelona)

Nivell: Nivell inicial

Estil: Multidisciplinar

Professor: Joaquin Benito Vallejo

Preu: 1130 €   10% de descompte per a socis de l'APdC

Telèfon: 915932415 / 628687979

E-mail: movimientoyexpresion@hotmail.com

Web: http://www.movimientoyexpresion.org

Moviment orgànic i tècniques corporals aplicades a tot tipus de persones
Imatge de Joaquin Benito


La formació més íntegra i innovadora, completa i profunda, aplicable a qualsevol grup d'edat i condició personal, abastant tots els aspectes de l'ésser humà des del moviment.

· La formació es durà a terme en 11 mòduls realitzats en caps de setmana. / També hi ha la possibilitat de realitzar-lo entre setmana.
· El curs es considera a nivell d'acreditació per un total de 297 hores: 132 hores presencials + 165 dedicades a realitzar treballs teòrics i pràctics.

La Formació és eminentment pràctica: serveix a nivell personal i professional.

· El primer objectiu és: que el curs serveixi per a un mateix mitjançant un aprenentatge pràctic, com a creixement personal. (Només quan s'ha desenvolupat en si mateix es pot aplicar en els altres).
· El segon objectiu és desenvolupar coneixements i recursos a nivell professional.
· La professió es pot exercir en diferents àmbits: persones "normals", educació especial, gent gran o 3a edat, persones amb diferents tipus de discapacitat mental o física, etc., i amb diferents edats.

El moviment és enfocat i desenvolupat en la seva múltiple dimensió Bio-Psico-Social, la qual cosa significa la unitat entre el cos, la ment i la comunicació.

1. L'afectivitat com a estímul per a ser, aprendre, sanar-se i relacionar-se;
2. El moviment com a mitjà d'estimulació sensorial i mental;
3. El moviment com a font de salut;
4. El moviment com a mitjà de desenvolupar les capacitats mentals,
5. El moviment com a mitjà d'expressió, comunicació i relació amb els altres.

Aquesta múltiple dimensió es veurà sempre reflectida en el desenvolupament de tot el curs i de cada mòdul en particular.

Descripció
El curs està basat en la metodologia desenvolupada durant més de 30 anys en Centres de la 3a edat del Ministeri d'Afers Socials, La Comunitat i l'Ajuntament de Madrid, pels seus professors principals. Una mitjana de 1.000 persones entre 55 i 95 anys han participat en les classes. Aquesta mateixa metodologia era alhora desenvolupada i contrastada, amb altres persones amb diferents dèficits sensorials, així com amb persones denominades "normals" joves i adultes.

La metodologia
Integra els coneixements teòrics i la pràctica de diverses tècniques corporals, com són: gimnàstica suau, moviment orgànic, psicomotricitat, eutonia, relaxació, ritme, expressió corporal, formant una unitat comuna adaptada a les condicions de grups diversos.

Característiques del mètode
Partint del moviment com a activitat principal es proposa treballar objectius múltiples enquadrats dins la múltiple dimensió de l'ésser humà.

1. L'afectivitat com a estímul per a ser, aprendre, sanar-se i relacionar-se;
2. L'estimulació sensorial, -neuronal-cerebral-, a través del cos i del moviment, potencia l'activitat cerebral, alleuja i prevé la desestructuració mental de certes patologies i demències-, constitueix la base de tota la metodologia merament física.
3. El moviment considerat com a font de salut engloba diferents aspectes: correcció postural, cura de les articulacions, flexibilització, alleugeriment de tensions, problemes ossi-musculars; etc.
4. El moviment com a mitjà de desenvolupar les capacitats mentals dirigeix ​​els seus objectius cap a l'estructuració espacial i temporal, la coordinació, la memòria, la seqüenciació i l'organització mental.
5. El moviment i el cos com a mitjans d'expressió, comunicació i creativitat, abasta fonamentalment dos aspectes: d'una banda definir la relació òptima que el professor (terapeuta, cuidador, educador, etc.), ha d'establir amb els seus alumnes o pacients, mitjançant la seva actitud, la seva disponibilitat, la seva atenció i el seu contacte corporal. La base d'aquest punt se centra en el desenvolupament i el treball sobre l'afectivitat. D'altra banda, enriquir la comunicació dels alumnes entre si, l'expressió i la creativitat.

3.- Continguts / Mòduls
Des del 1r mòdul s'exposarà la metodologia pràctica a desenvolupar per impartir les classes: sensor i motor percepció, atenció i concentració, anàlisi del moviment, consciència, relacions amb els alumnes, etc.

Mòdul 1.- Vivència del moviment - Barcelona - 14 - 15 d'octubre - 2017
· Vivència, percepció i consciència del cos i del moviment en els seus diferents accions.
· Primeres accions per anar posant al cos en situació d'escolta i atenció d'una manera dinàmica i variat. Per començar a conèixer el cos, activar-lo, habitar-lo, estimar-lo.
· Respiració.
· Postures correctes. Anàlisi dels factors que hi intervenen: suports, pes, verticalitat, centre de gravetat, eixos, tensió - distensió de les diferents zones, musculatura profunda i superficial ... intervinents.
· L'acció de caminar. Vivència dels factors

Mòdul 2.-. El Tacte i el contacte corporal. - Barcelona - 11 - 12 novembre
· Educació del tacte en les relacions humanes.
· Funcions del tacte. Estimulació sensorial - neuronal. Afecte. Comunicació.
· Consciència corporal pròpia, consciència de l'altre, consciència de l'espai.
· Diversos moviments i estiraments.

Mòdul 3.- Tensió - Distensió. Relaxació. - Barcelona - 09 - 10 desembre
Contracció - extensió - flexió - distensió - relaxació: Conceptes i pràctiques.
· Segmentació. Encadenament. Aixecaments, afluixaments, caigudes.
· Figures obertes i tancades combinant tensions.
· Moviments de braços en l'espai amb diferents tensions.
· Tacte i contacte corporal.
· Treball preventiu del mobilitzador.
· Aplicacions a la Creativitat Corporal. Composicions.

Mòdul 4.- Centres energètics del moviment - BARCELONA 13 - 14 gener 2018
Vivència percepció i consciència de les lleis del moviment orgànic en diverses postures, moviments i desplaçaments.
· Centres energètics: Pelvis - omòplats - Mobilització dels cinturons pèlvic i escapular. La seva irradiació cap a la columna. Primeres interrelacions entre pelvis i omòplats. Rotacions corresponents de braços.
· Recorreguts de l'energia i del moviment cap a la perifèria.
· Distribució de la tensió muscular.
· Equilibri entre agonistes i antagonistes.

Mòdul 5.- Cura de les articulacions - Barcelona - 10 - 11 febrer
Moviments. Posicions. Mobilitzacions passives.
· Relaxació.
· Contactes afectius.
· Estimulación sensorial.
· Massatges.
· Interrelacions en els moviments.
· Coordinacions i seqüències.
· Moviment creatiu.

Mòdul 6.- Estructuració temporal i ritme. - Barcelona 10-11 març
· Exercicis de Moviment Orgànic basats en l'estructuració temporal i rítmica.
· Respiració.
· Coordinacions
· Exercicis entre parelles i grups amb diferents contactes i referències.
· Organització temporal i rítmica. Tempos, silencis, estructures, compassos.
· Desplaçaments, percussions corporals, veus, moviments, gestos. Jocs grupals

Mòdul 7.- Vivència del cos en l'espai. - Barcelona - 7 - 8 abril
· Espai intern corporal: tacte, respiració, tensió distensió, moviment.
· Presència corporal dins de la consciència espacial.
· Espai kinesférico. Sentir, tocar-lo, habitar-lo, donar-li vida amb diferents zones i qualitats.
· Compartir i recrear l'espai.
· Des del cos a l'espai: orientacions, adreces, construccions.
· Codificacions. Desplaçaments. Composicions. Espai total.

Mòdul 8.- Plans del moviment. - Barcelona - 5- 6 May
· Exercicis bàsics de la pelvis en els 3 plans espacials. La seva irradiació a cap, cames i columna.
· Exercicis bàsics de la cintura escapular en els 3 plans i la seva irradiació cap als braços i l'espai.
· Interrelacions dels diversos recorreguts en diferents posicions i en relació als suports amb el terra.

Mòdul 9.- Treballs amb objectes.- Barcelona - 2- 3 juny
(Pilotes, cintes elàstiques, cèrcols, etc.)
· Exercicis específics de mobilitat amb cada objecte
· En parelles, en grups. Comunicació i creativitat mitjançant diverses pautes.
· Reconeixement sensorial previ mitjançant el tacte.
· Utilització de l'objecte. Massatges.
· Recerca de les seves possibilitats de moviment. Coordinacions. Motricitat fina.
· Treball en parelles o grups segons la característica de l'objecte, creant figures.
· Exercicis concrets en parelles en què l'objecte és el mitjà de contacte i de comunicació.

Mòdul 10.- Exercicis de parelles. - Barcelona
(Seqüències. Coreografies. Caminar.)
· Concepte de seqüència. Aprenentatge temporal i espacial.
· Modulació de l'energia i dels impulsos.
· Fluïdesa del moviment.
· Seqüències d'exercicis determinats en diferents plans i orientacions.
· Exercicis de parelles en diferents posicions: Dempeus, tirats, asseguts, etc.
· Exercicis de paret.