Home

Bones Festes i Feliç 2012

Junta Directiva: Xavier Martínez (president), Anna Sánchez (vicepresidenta),  Mercedes Recacha (secretària), Pilar López (tresorera), Jordi Cortés (vocal), Livio Panieri (vocal), Cecilia Colacrai (vocal) i Sebastián García Ferro (vocal).

Equip de festió: Tracy Sirés Neal (gerència), Sandra Bogopolsky (coordinació de projectes), Xènia Guirao (comunicació), i Gemma Daban (atenció al soci i administració).