Inicio

Formació APdC

Nova formació APdC: Resolució de conflictes i mediació

Fecha límite para la inscripción: 17 de noviembre de 2018

Día: 17 de noviembre de 2018

Horario: de 10.30h a 14h30 i de 16h a 18h.

Organizador: APdC

Lugar: Barcelona

Nivel: Todos los niveles

Estilo: Otros

Profesor: Lorena Cos

Precio: 75 €   35€ socis APdC, APCC, TTP, APGCC i AADPC

Web: http://dansacat.org/actualitat/1/3403/

Nova formació APdC: Resolució de conflictes i mediació
Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, un conflicte és una situació donada per una discordança entre les tendències o els interessos d'algú i les imposicions externes. De conflictes n'hi de molts tipus i ens n'hi trobem amb molts al llarg de la vida, sobretot en l'àmbit laboral: en una aula, en una companyia, com a professors/res, alumnes, ballarins/nes professionals, gestors/res, coreògrafs/es...

L'APdC presenta una nova formació impartida per la psicòloga Lorena Cos, enfocada a proporcionar recursos per gestionar i mediar en conflictes en diferents àmbits de les arts escèniques, que ajudi a desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Programa
  • Mediació y negociació.
  • La figura del mediador i les emocions.
  • El cicle del conflicte i les seves fases.
  • Com afrontar un conflicte.
  • Estratègies de comunicació per a la resolució.

Objectius
  • Optimitzar la comunicació.
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió del conflicte.
  • Adquirir noves estratègies per a la resolució del conflicte.
  • Entendre el conflicte des d'una altra perspectiva.
Inscripcions
Data i horari: Dissabte 17 de novembre, de 10.30h a 14h30 i de 16h a 18h.
Preu: 35€ socis APdC, APCC, TTP, APGCC i AADPC / 75€ no socis..

Sobre Lorena Cos
Llicenciada en psicologia per la UNED. Màster en Psicologia d'Alt Rendiment i Coaching Esportiu. Actualment treballa de manera privada assessorant psicològicament equips, esportistes, empresaris i professionals de dansa i altres arts escèniques, amb l'objectiu de potenciar el seu rendiment, a més de dur a terme la seva tasca formativa impartint cursos i conferències.