Inici

Estudiar Dansa

A l'APdC assessorem a aquelles persones que volen estudiar dansa tant a nivell professional com amateur. Oferim informació variada del sector, així com dels diferents tipus d'estudis en dansa.

La dansa com a estudi reglat

Règim General

Primària: La dansa pot impartir-se com a assignatura en el lloc de la música o l'educació física si l'escola ho desitja.

Secundària: La dansa no està contemplada al currículum escolar, ara bé, aquells alumnes que estudïïn en una escola de dansa autoritzada poden convalidar aquestes classes per l'assignatura d'educació física.
 
Batxillerat: Des del curs 2008/09, i fins el curs 2012/13 es pot estudiar el Batxillerat en modalitat Arts, subbranca Arts Escèniques, Música i Dansa. L'alumne/a que cursa batxillerat i estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada pot demanar el reconeixement d'algunes matèries.

Estudis universitaris: Diferents universitats i centres d'ensenyament ofereixen la possiblitat d'estudiar postgraus relacionats amb la dansa i l'expressió corporal.

Règim Especial

Ensenyaments artístics:
Regulats per Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i amb validesa oficial, els ensenyaments reglats de dansa es composen del Grau  Professional (dels 12 als 18 anys) que s'ha de compaginar amb els estudis d'ESO i es pot compaginar amb el Batxillerat; i la Titulació Superior, equivalent a una llicenciatura universitària.

El Nivell Elemental, pels menors de 12 anys, no està reglat i no ofereix cap titulació a Catalunya, però prepara per al Grau Professional.

Veure directori de formació reglada

Estudis de dansa no reglats
A Catalunya un gran nombre de centres permeten seguir diferents cursos de dansa, que tot i no conduir a una titulació oficial sí que permeten assolir un nivell professional. Altres cursos tenen una vessant més lúdica.

Escoles de dansa autoritzades: Regulades per la Generalitat, ofereixen ensenyaments de dansa de diferents disciplines. Els certificats acreditatius dels estudis realitzats no tenen validesa oficial, encara que la qualitat i prestigi dels estudis pot estar reconeguda dins la professió.

Centres de dansa privats: Sense estar regulats per la Generalitat però amb la llicència d'activitats correcta, aquests centres ofereixen cursos de dansa de diferents disciplines i nivells. Molts d'ells imparteixen disciplines sense titulació oficial a Catalunya (balls llatins, dansa del ventre,...) a nivell professional.

Altres espais: La dansa també pot practicar-se de forma lúdica en altres espais, com ara centres cívics, casals, etc. Els més petits també poden aproximar-se a la dansa a través d'activitats extraescolars, generalment organitzades per les Associacions de mares i pares d'alumnes.

Veure directori de centres de formació

Estudiar dansa a Espanya
La normativa espanyola varia sensiblement de la catalana, per exemple, el Grau Mig de dansa pot estudiar-se als conservatoris i també a les escoles de dansa autoritzades (Atenció: el nom és el mateix que per a les escoles catalanes, però la normativa és diferent).

Estudiar Dansa a l'estranger

És freqüent que els futurs professionals vulguin ampliar els seus coneixements amb estades a l'estranger. L'Institut del Teatre ofereix les beques Erasmus pels alumnes del Conservatori Superior, que permeten realitizar part de la carrera a l'estranger. Altres institucions públiques com la Generalitat o el Ministeri d'Educació també atorguen beques per estudiar en altres països. Veure directori de beques. 

Aquelles persones que han cursat tots els seus estudis de dansa fora d'Espanya poden informar-se a la Generalitat de Catalunya sobre les convalidacions i homologacions d'estudis estrangers de nivell no universitari (com és el cas dels ensenyaments artístics) . +  info 

Més informació

Últimes notícies relacionades:

L' APdC torna a presentar esmenes per a la renovació del decret d'escoles autoritzades

L' APdC torna a presentar esmenes per a la renovació del decret d'escoles autoritzades

Notícia de l'APdC | 05/11/2012 El Departament d'Ensenyament va publicar la renovació del decret 179/1993 que regeix les escoles autoritzades de dansa i música a l'agost passat.

Els estudis de dansa es convaliden per matèries d'ESO i Batxillerat

Els estudis de dansa es convaliden per matèries d'ESO i Batxillerat

Notícia del Sector | 26/08/2010 A totes les escoles de dansa autoritzades us recordem que el vostre alumnat que cursa ESO o Batxillerat i estudis de dansa al vostre centre poden demanar el reconeixement de les matèries que es detallen a continuació: Més informació sobre els requ...

L'APdC assisteix a la trobada de Pedagogs de la Dansa Espanyola

Notícia de l'APdC | 28/11/2007 El 28 de novembre l'Institut del Teatre va convocar als professionals de l'ensenyament de la dansa espanyola.

Vols llegir més notícies?