Inici

Estatuts

L'APdC és una entitat sense ànim de lucre el funcionament de la qual es regeix per uns Estatuts que estableixen les finalitats de l'associació i com s'organitza.

Els Estatuts de l'APdC, la darrera modificació dels quals va ser aprovada al 2009, estableixen les característiques de l'associació, que es descriu com un organisme de caràcter professional, autogestor, independent i autònom per agrupar els treballadors amb dedicació professional a la dansa i amb àmbit territorial a Catalunya.

Entre les finalitats, hi ha agrupar els professionals, assessorar-los i donar suport al seu desenvolupament professional, establir relacions amb organismes oficials i forces polítiques, instar a aquests organismes a promoure i fomentar activitats derivades de la professió, estimular iniciatives professionals dels associats, col·laborar en les accions d'interès públic que afectin a la professió, vetllar pel major reconeixement i prestigi de la professió, etc.

Els Estatuts també regulen, entre d'altres, qui pot formar part de l'associació, quins són els drets i deures dels socis i expliquen el funcionament de l'associació. Els òrgans rectors són l'assemblea general -representació màxima de l'associació- i la junta directiva, que s'escull cada tres anys. Entre les funcions de la junta hi ha convocar l'assemblea general, aprovar i revisar els pressuposts i balanços, organitzar i impulsar estratègies per a complir amb els objectius fixats per l'assemblea i crear comissions de treball.
    

Més informació